پنج مهارت پر تقاضای سخت و نرم در سال ۲۰۲۰ و راهکارهایی برای یادگیری

مهارت‌های سخت (Hard Skills) توانایی فرد در انجام یک وظیفه مشخص را تعریف می‌کند. مهارت‌های سخت شامل دانش تخصصی و توانایی‌های فنی مانند ایجاد و توسعه یک نرم‌افزار، محاسبه مالیات و انجام امور حسابداری، تخصص در انجام امور حقوقی و… است. هرچند شکل‌گیری این مهارت‌ها زمان‌بر است، اما این مهارت‌ها نسبت به مهارت‌های نرم راحت‌تر تعریف شده و مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند.