جنرالیست در برابر متخصص: نیروی بعدی که جذب می کنید کدام است؟

عبارت جنرالیست در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از اهالی کسب و کار قرار گرفته، به نحوی که در معرفی دوره‌های آموزشی، جستجوی عناوین شغلی، در مقاله‌های وبلاگ‌های تخصصی داخلی و خارجی، متن‌های طولانی را در این زمینه می‌توان یافت.