چگونه یک نقشه کسب و کار یا بیزینس پلن بنویسیم

چه بخواهید نظر سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در ایده یا کسب‌وکار خود جلب کنید و چه بخواهید خودتان کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنید، به طراحی نقشه کسب و کار نیاز دارید. البته این بدان معنی نیست که نمی‌توان ایده‌ای را بدون داشتن نقشه کسب و کار به کسب‌وکار تبدیل کرد اما تهیه آن می‌تواند به ایجاد یک تصویر شفاف از آینده آن کسب‌وکار کمک زیادی کند.